στατιστική.1

 

Πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού ΠΜΣ στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, το οποίο προσφέρεται στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο σπουδών. Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα και φιλοξενεί σχετικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, εγχειρίδια, δικτυακούς συνδέσμους, κ.λπ.).

Περιγραφή του μαθήματος

Η περιγραφή (syllabus) για το εαρινό εξάμηνο 2011-12

Υλικό Διαλέξεων

Διάλεξη 1 (Κεφάλαια 1 & 2) - Δεοντολογία έρευνας - Δειγματοληψία - Κεφάλαιο 3 - Κεφάλαιο 4 - Κεφάλαιο 5 - Κεφάλαιο 6 - Κεφάλαιο 7 - Διάλεξη 4β (Διαστήματα εμπιστοσύνης & έλεγχος δεδομένων) - Κεφάλαιο 8 - Κεφάλαιο 9 - Κεφάλαιο 10 - Κεφάλαιο 11 - Κεφάλαιο 12 - Κεφάλαιο 13 - Κεφάλαιο 14 - Κεφάλαιο 15 - Κεφάλαιο 16 - Κεφάλαιο 17 - Κεφάλαιο 18

Ασκήσεις/Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Χρήσιμο υλικό

Σημειώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας

Cumming, G., & Finch, S. (2005). Inference by Eye. American Psychologist, 60 (2), 170-180. (Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εισαγωγικό άρθρο για τη χρήση και την ερμηνεία των διαστημάτων εμπιστοσύνης)

 

στατιστική.2

 

Μάθημα επιλογής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού ΠΜΣ στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, το οποίο προσφέρεται στο τρίτο (χειμερινό) εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 διδάσκουν οι: Γιώργος Ευσταθίου, Βασίλης Παυλόπουλος, Θανάσης Πρωτόπαπας, Πέτρος Ρούσσος και Γιάννης Τσαούσης.

Σημειώσεις

Εισαγωγική διάλεξη (Π. Ρούσσος) - Πακέτο άρθρων

Ανάλυση συνδιακύμανσης (Π. Ρούσσος) - Παρουσίαση

 

Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Πέτρος Ρούσσος) - Εκφώνηση & data file