Σκοπός του Κέντρου

Image

Tο Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας λειτουργεί στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ίδρυση και η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου μοντέλου διασύνδεσης θεωρίας, έρευνας και ψυχολογικών συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε σχολεία, ιδρύματα και άλλα πλαίσια, το οποίο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο προσπαθειών ανάπτυξης της σχολικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και της κάλυψης των αυξημένων αναγκών των μαθητών. Σκοπός του Κέντρου αποτελεί η παροχή εναλλακτικών σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και η σύνδεση και συνεργασία του Πανεπιστημίου με σχολεία και τοπικούς φορείς της κοινότητας.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Κέντρου αφορούν:

α) στη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων που νοιάζονται και φροντίζουν για τα μέλη τους μέσα από την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων με την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων,

β) στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

γ) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαλεκτικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, και,

δ) στη διεξαγωγή ερευνών, δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

 

Περιεχόμενα

Ο ιστοτόπος του Κ.Ε.Ε.Σ.Ψ. έχει δομηθεί σαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Ακολουθήστε τις σταθερές συνδέσεις που εμφανίζονται στο περιθώριο καθώς και αυτές μέσα στην καθεμία ιστοσελίδα για να γνωρίσετε τις δραστηριότητες και το έργο του Κέντρου. Καλή περιήγηση!