Εκδόσεις

Image

Διεθνείς

Βιβλία - Ειδικές εκδόσεις

Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.) (2004). The Olympic Spirit through children´s voice. Το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από τη φωνή των παιδιών. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Ελληνικές

Βιβλία - Ειδικές εκδόσεις

Χατζηχρήστου, Χ. (1999). Ο χωρισμός των γονέων, το διαζύγιο και τα παιδιά. Η προσαρμογή των παιδιών στη διπυρηνική οικογένεια και το σχολείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Κατή, Α., Κωνσταντίνου, Ε., Λαμπροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Μπακοπούλου, Α. (2004). Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και Μάθησης. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Κατή, Α., Κωνσταντίνου, Ε., Λαμπροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Μπακοπούλου, Α. (2004). Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και Μάθησης. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Κατή, Α., Λαμπροπούλου, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Μπακοπούλου, Α. (2008). Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και Μάθησης. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από τη φωνή των παιδιών (ημερολόγιο 2005-2006). Χορηγός: Εκδόσεις Ατραπός.

Επιμέλεια εκδόσεων

Gottman, J. (2000). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών. Πώς να μεγαλώσουμε παιδιά με συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας πρακτικός οδηγός για  γονείς. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χατζηχρήστου, Χ. Αθήνα:  Ελληνικά Γράμματα.

Brown, D., Pryzwansky, W. B., & Schulte, A. C. (2006). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική. Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Α. Λαμπροπούλου. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Brock, S., Sandoval, J., & Lewis, S. (2005). Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Εγχειρίδιο για τη δημιουργία ομάδων διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Ε. Θεοχαράκη. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Συγκολλίτου, Ε. & Χατζηχρήστου, Χ. (2003). (Επιμ. Έκδ.) Θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής έρευνας. (Ειδικό Τεύχος) Τόμος 10, Τεύχος 4 του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙA: To περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Brock, S., Sandoval, J., & Lewis, S. (2005). Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Εγχειρίδιο για τη δημιουργία ομάδων διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Ε. Θεοχαράκη. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Brown, D., Pryzwansky, W. B., & Schulte, A. C. (2006). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική. Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Α. Λαμπροπούλου. Αθήνα: Τυπωθήτω.   

Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ., & Μπίμπου, Α. (Επιμ.) (2006). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Δυσλεξία. Ταξινόμηση, αξιολόγηση και παρέμβαση. Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας, Ελληνική Ψυχολογική εταιρία. Συγγραφική ομάδα: Γκαρή, Α., Δημάκος, Γ., Κασσωτάκη, Κ., Ματσόπουλος, Α., Μότη-Στεφανίδη, Φ., Μπίμπου, Α., Νικολόπουλος, Δ., Πολυχρόνη, Φ., Ράλλη, Α., Στογιαννίδου, Α., Χατζηχρήστου, Χ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Henderson, N., & Milstein, M. (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τουςεκπαιδευτικούς. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Β. Βασσαρά Αθήνα: Τυπωθήτω.

Doll, B., Zucker, S. & Brehm, K.(2009). Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χ. Χατζηχρήστου. Μετάφραση: Ε. Θεοχαράκη. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Παραμύθια

Χατζηχρήστου, Χ., & Πολυχρόνη, Φ. (Επιμ.). (2007). Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης. Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα. Κείμενο: Θ. Καραγιάννη. Αθήνα: Φαντασία.

Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.). (2009). Οι Φριτ-Φρατ και οι Μικροφτερούληδες. Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα και τον πολιτισμό. Κείμενο: Θ. Καραγιάννη. Αθήνα: Φαντασία.

Φυλλάδια

Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Κατή, Α., Λυκιτσάκου, Κ., Μπακοπούλου, Α., Λαμπροπούλου, Α., (2007). Στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων. Χορηγός: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

Περιεχόμενα

Ο ιστοτόπος του Κ.Ε.Ε.Σ.Ψ. έχει δομηθεί σαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Ακολουθήστε τις σταθερές συνδέσεις που εμφανίζονται στο περιθώριο καθώς και αυτές μέσα στην καθεμία ιστοσελίδα για να γνωρίσετε τις δραστηριότητες και το έργο του Κέντρου. Καλή περιήγηση!